JAK DOŁADOWAĆ KARTĘ?

Doładowania kart możesz dokonać w następujące sposoby:

* Przy użyciu „druku przelewu”
o zobacz jak wypełnić druk przelewu
* Już wkrótce, bez prowizji w dedykowanych punktach sprzedaży

WAŻNOŚĆ DOŁADOWAŃ:

1. Pamiętaj, data zaksięgowania kwoty na doładowanie jest kluczowa dla rozliczenia Twojego doładowania, tak więc Okres ważności doładowania liczony jest od:

1) upływu okresu ważności Twojego aktualnego doładowania – w przypadku gdy zaksięgowanie kwoty za nowe doładowanie nastąpiło w okresie ważności Twojego aktualnego doładowania,
2) daty zaksięgowania kwoty za nowe doładowanie – gdy zaksięgowanie kwoty za nowe doładowanie nastąpiło po upływie okresu ważności Twojego aktualnego doładowania.
2. Aby uniknąć przerw w odbiorze programów na doładowanie, spowodowanych na przykład nieterminowym przekazaniem wpłat przez urząd pocztowy lub bank, opłaty za doładowanie zalecamy wnosić, co najmniej tydzień przed upływem Okresu ważności aktualnego doładowania.
3. Maksymalny okres, na jaki można doładować kartę wynosi 24 miesiące.
4. Uwaga, zalecamy dokonywanie doładowań karty kwotami odpowiadającymi wprost Okresom ważności doładowań, które zostały wyszczególnione w Tabeli doładowań, Gdybyś jednak doładował swoją kartę kwotą:
* większą niż 16 zł a mniejszą niż 42 zł to Twoją kartę doładujemy na 1 miesiąc + liczba dni wyliczona proporcjonalnie do kwoty nadpłaty ponad 16 zł (według ceny za doładowanie 16 zł za 31 dni),
* większą niż 42 zł a mniejszą niż 72 zł to Twoją kartę doładujemy na 3 miesiące + liczba dni wyliczona proporcjonalnie do kwoty nadpłaty ponad 42 zł (według ceny za doładowanie 42 zł za 93 dni),
* większą niż 72 zł a mniejszą niż 120 zł to Twoją kartę doładujemy na 6 miesięcy + liczba dni wyliczona proporcjonalnie do kwoty nadpłaty ponad 72 zł (według ceny za doładowanie 72 zł za 186 dni),
* większą niż 120 zł a mniejszą niż 240 zł to Twoją kartę doładujemy na 12 miesięcy + liczba dni wyliczona proporcjonalnie do kwoty nadpłaty ponad 120 zł (według ceny za doładowanie 120 zł za 372 dni),
* większą niż 240 zł to Twoją kartę doładujemy na 24 miesiące.
Uwaga:
* dla potrzeb rozliczania doładowań przyjmujemy, że każdy miesiąc ma 31 dni,
* jeśli zasilisz swoją kartę kwotą w wysokości przekraczającej maksymalną kwotę możliwego doładowania, to Twoją kartę doładujemy maksymalnie na okres 24 miesięcy, a kwota nadpłaty nie będzie rozliczana przy Twoich kolejnych doładowaniach. Na Twój wniosek kwota nadpłaty zostanie Ci zwrócona – w sprawie zwrotu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta,
* jeżeli zasilisz swoją kartę kwotą w wysokości mniejszej niż najniższa możliwa kwota doładowania, to wpłacona kwota zostanie zgromadzona na rachunku Twojej karty i rozliczona przy kolejnym doładowaniu.

5.Jeżeli chcesz sprawdzić okres ważności doładowania zadzwoń do Biura Obsługi Klienta.