Oryginalny Pilot USTYM 4K PRO Twin Premium v3.0

99,00 

Opis

Oryginalny Pilot USTYM 4K PRO Twin Premium v3.0

Oryginalny Pilot

USTYM 4K PRO Twin Premium v3.0 TV

Pilot z obsługą TV  samouczący

Pilot do nauki uClan Premium RCU v3.0 Enigma2, współpracuje z modelami:

Ustym 4K PRO  (w oprogramowaniu Enigma2 i Denys_OS)

Ustym 4K PRO TWIN S2X  (w oprogramowaniu Enigma2 i Denys_OS)

Instrukcje dotyczące uczenia pilota Uclan
Premium do pracy z telewizorem:
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „SET”
przez 3 sekundy, zaświeci się czerwona dioda
LED.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „POWER” w
obszarze TV CONTROL przez 10 sekund, czerwona
dioda LED zacznie migać.
3. Umieść pilota do telewizora w odległości 3
cm od pilota do nauki, naciśnij przycisk
„Zasilanie” na pilocie. Jeśli czerwona dioda
LED mignie 3 razy i pozostanie zapalona, ​​
uczenie się powiodło.
4. Powtórz kroki 2 i 3, aby zaprogramować
inne przyciski. Naciśnij ponownie przycisk
„SET”, aby wyjść z trybu uczenia.