Jeden odbiornik z dwóch satelit/ przełącznik VSP200

Jeden odbiornik z dwóch satelit/ przełącznik VSP200

w celu uzyskania dodatkowych informacji kliknij na wybranym urządzeniu
Układ umożliwia odbiór z dwóch satelit przy stacjonarnej czaszy np. ASTRY i HOTBIRDA
Może być stosowany dla odbiorników satelitarnych cyfrowych i analogowych, które nie posiadają sygnału sterującego DiSEqC1,0 i do których doprowadzono tylko jeden przewód;

Opis instalacji
W ognisku anteny satelitarnej skierowanej na satelitę HOTBIRD umieszczony jest jeden konwerter, zaś obok niego na specjalnym mocowaniu, konwerter odbierający dodatkowy sygnał z satelity ASTRA. Obydwa sygnały doprowadzone są przewodami koncentrycznymi do przełącznika VSP200. Z jego wyjścia sygnał włączony jest bezpośrednio do odbiornika satelitarnego. Przełączanie pomiędzy konwerterami odbywa się po zaniku napięcia zasilającego konwerer. Wystarczy przełączyć odbiornik w stan czuwania i ponownie go włączyć , a będzie on odbierał kanały z drugiego satelity. Szczególnie przedatne rozwiązanie gdy do odbiornika doprowadzony jest tylko 1 przewód koncentryczny i nie posiada on sygnału sterującego DiSEqC.

O czym należy pamiętać:
– przełącznik można montować przy czaszy z wykorzystaniem puszki zewnętrznej;
– odbiornik z którym współpracuje powinien z chwilą przełączenia w stan czuwania wyłączyć napięcie zasilające konwerter;
– zastosowanie powyższego schematu dotyczy tylko odbiorników cyfrowych nie posiadających sygnałów sterujących przełącznikami zewnętrznymi typu DiSEqC
– jeżeli odbiornik posiada sygnału DiSEqC należy zastosować przełącznik DSP210 – schemat tutaj;
– układ umożliwia przemienny odbiór albo satelita Hotbird , albo Astra;
– niezależny odbiór wymaga zastosowania dwóch tunerów satelitarnych;