Montaż anten TV SAT

Podstawowe parametry to: wzmocnienie, współczynnik szumów, pobór prądu i możliwość współpracy z odbiornikiem MPEG2.
Typowo, dla konwertera pełnozakresowego (fullband) wzmocnienie wynosi 55 dB, współczynnik szumów 0,3-0,7 dB, pobór prądu 100 mA. W przypadku konwerterów twin i quatro pobór prądu może sięgać 400 mA.
Sygnały satelitarne. Szczególną cechą systemów satelitarnych jest wykorzystywanie różnych polaryzacji i pasm. Rozprowadzanie programów występuje w pasmach C i Ku, przy czym, w tym ostatnim w dwóch podzakresach.
  • pasmo C – 3,7 – 4,2 GHz (szerokość pasma 500 MHz częstotliwość heterodyny 5,15 GHz),
  • pasmo Ku – 10,7 – 12,75 GHz (szerokość pasma 2050 MHz, częstotliwość heterodyny 10,0; 9,60; 10,60; 10;75 GHz).
Rodzaje konwerterów. W obrębie poszczególnych odmian konwerterów występuje wiele wariantów, różniących się częstotliwością generatora, pasmem wejściowym, wyjściowym i sposobem wybory odbieranej polaryzacji. Obecnie najczęściej spotykane są warianty opisane poniżej. Ze względu na pojawienie się na rynku omówiono konwertery wyposażone w odbiornik sygnałów DiSeqC. Pominięte zostały konwertery przystosowane do odbioru sygnałów z polaryzacjami kołowymi (prawo – i lewoskrętną), gdyż obecnie wykorzystują ją tylko nieliczne satelity.

Pełnozakresowy (fullband) – najczęściej spotykany obecnie konwerter, pozwala na odbiór programów nadawanych z polaryzacją poziomą i pionową (wybór następuje przez podanie napięcia zasilającego 18V lub 14V), oraz w zakresie 10,7- 11,7 i 11,7- 12,75GHz (wybór następuje przez wysłanie lub nie sygnału o częstotliwości 22kHz i amplitudzie 0,6V). Częstotliwość generatora konwertera wynosi 9,75GHz dla zakresu 10,7- 11,7 i 10,6GHz dla zakresu 11,7- 12,75GHz. Czasem są spotykane warianty z częstotliwością 10,7GHz.

115

podwójny (twin) – to dwa niezależne konwertery w jednej obudowie, pozwalają na odbiór dwóch różnych programów satelitarnych na dwóch tunerach. Wszystkie wykonywane są w wariancie fullband

kon_twin

konwerter quad – to w rzeczywistości konwerter quatro z wbudowanym multiswitchem 4/4. Taki konwerter pozwala na dołączenie do czterech tunerów, które pracują całkowicie niezależnie.

kon_quad

ual – jest to konwerter, który ma wyjście sygnału o polaryzacji pionowej i wyjście sygnału o polaryzacji poziomej, zazwyczaj z zakresu 10,7- 11,7GHz. Oba sygnały są dostępne w sposób ciągły i w przeciwieństwie do konwertera pełnozakresowego, czy twina, nie są w jakikolwiek sposób przełączane. Obecnie te konwertery są niedostępne, wyparły je quatro.

Image117

quatro – jest to konwerter o czterech niezależnych wyjściach: zakres 10,7 – 11,7GHz z polaryzacją pionową, zakres 10,7 – 11,7 GHz z polaryzacją poziomą, zakres 11,7 – 12,7GHz z polaryzacją pionową, i zakres 11,7 – 12,75GHz z polaryzacją poziomą.

kon_quat

konwerter Monoblock – obecnie typowym rozwiązaniem konwertera obsługującego dwa satelity jest tak zwany Monoblock. Są to dwa konwertery z przełącznikiem DiSEqC wykonane na jeden płytce drukowanej i zamknięte we wspólnej obudowie. Wybór konwertera następuje po podaniu sygnału Tone Burst lub DiSEqC. Takie konwertery są przystosowane do pracy z antenami o średnicy 80 – 90 cm

kon_mono

onwertery w zbiorczych instalacjach antenowych. Odbiór dowolnego programu przez dowolnego użytkownika sieci, z dowolnego pasma i polaryzacji, wymaga aby konwerter udostępniał wszystkie potrzebne sygnały przez cały czas. Tego wymogu nie spełniają typowe konwertery nazywane universal single. Dla jednoczesnego odbioru obu polaryzacji (pionowej i poziomej lub prawoskrętnej i lewoskrętnej) należy stosować konwerter dual lub quatro, względnie rozdzielacz polaryzacji, do którego dołączamy dwa osobne konwertery.

Zamiast konwerterów dual można także zastosować konwertery twin, będące w istocie dwoma niezależnymi konwerterami w jednej obudowie, lecz tu należy zwrócić uwagę, czy będzie on prawidłowo sterowany przez urządzenia stacji czołowej.
Konwertery quatro są stosowane w instalacjach zbudowanych z użyciem multiswitchy oraz w stacjach czołowych telewizji zbiorczej i kablowej, gdzie współpracują z zestawami tunerów satelitarnych. Oprócz tego znajdują zastosowanie w instalacjach rozprowadzających pierwszą pośrednią częstotliwość satelitarną
Konwertery i multiswitch’e. Stosując konwertery w instalacjach z multiswitchami, trzeba zwrócić uwagę, iż wiele multiswitchy na wszystkich swoich wejściach ma obecne to samo napięcie z zakresu 14 – 18V, zależnie od rozwiązania. To powoduje, że nie jest możliwe użycie zwykłych konwerterów pełnozakresowych, gdyż ze względu na brak przełączania zakresów i polaryzacji, możliwy jest tylko odbiór z dolnego zakresu 10,7 – 11,7GHz i jednej ustalonej polaryzacji. Dlatego do multiswitchy należy stosować konwertery quatro
konwert4